Επικοινωνήστε μαζί μας

Μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας

Η προετοιμασία περιλαμβάνει την ενημέρωση της ίδιας αλλά και του συντρόφου της σχετικά με τον φυσιολογικό τοκετό, τις αλλαγές στη φυσιολογία και στην ανατομία της, τις τεχνικές αναπνοής, τις θέσεις και τις στάσεις κατά τον τοκετό, καθώς και την ενημέρωση για τη λοχεία, την περιποίηση του νεογνού και το θηλασμό. Βασίζονται σε θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν την περιγεννητική περίοδο.