Επικοινωνήστε μαζί μας

Μητρικός Θηλασμός

Κατά τη  διάρκεια της εδραίωσης του μητρικού θηλασμού παρατηρείται ένα μεγάλο  άγχος από τις  μητέρες για τα πιθανά λάθη που κάνουν, για τις σωστές τεχνικές , τη σωστή ποσότητα πρόσληψη γάλακτος κ.α.. Η αντιμετώπιση για τις ανησυχίες αυτές καθώς και για αλλά προβλήματα που πιθανόν να δημιουργηθούν κατά την έναρξη του θηλασμού είναι η επίσκεψη της μαίας  στο σπίτι. Η υποστήριξη και η καθοδήγηση της λεχώνας  από το πρώτο λεπτό αλλά και κατά την επιστροφή της  στο σπίτι είναι από τα πιο βασικά βήματα για την εδραίωση του  μητρικού  θηλασμού.