Επικοινωνήστε μαζί μας

Νοσηλευτική Φροντίδα inLife Home

Η υπηρεσία  “in Life home”  δημιουργήθηκε  για την υποστήριξη  της μαιευτικής, γυναικολογικής  και νοσηλευτικής  φροντίδας κατ’ οικον. Η  παροχή υπηρεσιών της γενικής νοσηλείας εμπεριέχει ένα μεγάλο φάσμα κλινικών πρακτικών που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σπίτι σε μετεγχειρητικά περιστατικά, σε κλινήρης ασθενής  και φυσικά να πραγματοποιηθούν εξετάσεις  μέσα από την υποστήριξη των συνεργαζόμενων εργαστηρίων μας.