Επικοινωνήστε μαζί μας

Παιδαγωγικές & Δημιουργικές ομάδες «Play & Growth»

Η αξία του παιχνιδιού στη ζωή του παιδιού.

Το παιχνίδι αποτελεί την «αναπτυξιακή τροφή» του παιδιού, σε όλα τα στάδια της φυσικής του ανάπτυξης. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί αναπτύσσει προοδευτικά τις πνευματικές, συναισθηματικές, γλωσσικές, γνωστικές, σωματικές και κοινωνικές του δεξιότητες. Καλλιεργεί  τη φαντασία του , αλληλεπιδρά και προετοιμάζεται ώστε να αποκτήσει πρότυπα και συμπεριφορές, που θα το βοηθήσουν να διαμορφώσει σταδιακά τη δική του προσωπικότητά . Στο in Life care center έχουμε δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες σύμφωνα με τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών και τις ανάγκες τους, που καλλιεργούν όλες τις αισθήσεις και στοχεύουν στη δημιουργία χαρούμενων και ψυχοσυνασθηματικά υγιή παιδιών.

Τι είναι το sensory ή messy play (αισθητηριακό παιχνίδι);

Aυτό το είδος παιχνιδιού δεν το ανακαλύψαμε εμείς οι ενήλικες. Είναι ο φυσικός τρόπος παιχνιδιού των παιδιών, τα οποία  πάντα επιδίωκαν να παίζουν με όλες τις αισθήσεις τους, μιας και μέσα από αυτές θα ανακαλύψουν τον κόσμο. Το Sensory ή sensory play είναι το παιχνίδι κατά τη διάρκεια του οποίου, παιδιά όλων των ικανοτήτων και ηλικιών, χρησιμοποιούν υλικά που απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις. Με τη φυσική περιέργεια που τα διακρίνει, εξερευνούν ελεύθερα και πειραματίζονται. Οι αισθητηριακοί υποδοχείς στέλνουν στον παιδικό εγκέφαλό τα ερεθίσματα που δέχεται και επιτυγχάνεται έτσι η σύναψη νέων συνδέσεων που συντελούν στην ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού.

Γιατί είναι απαραίτητο το sensory ή messy play (αισθητηριακό παιχνίδι);

Προσωπική & συναισθηματική ανάπτυξη

Το δημιουργικό & αισθητηριακό παιχνίδι βοηθά στα παιδιά να χτίσουν  αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, ανεξαρτησία, καθώς μπορούν να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν με πολλά υλικά και ερεθίσματα. Αναπτύσσουν τη συγκέντρωση, εξασκούνται οι δεξιότητες παρατήρησης, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, μέσα από την επαφή τους με ομάδες συνομιλήκων. Αναπτύσεται ο αυτοσεβασμός, η αυτοπειθαρχία  και ο σεβασμός για τους άλλους. Το παιχνίδι αποτελεί διέξοδο για τα συναισθήματα, τις εμπειρίες και τις σκέψεις.

Κινητική & γνωστική ανάπτυξη

Επιτυγχάνεται  ο συντονισμός ματιού-χεριού, η λεπτή και η αδρή κινητικότητα, η δεξιότητα του κοψίματος, της γραφής, της χρήσης εργαλείων, καθώς ανακατεύουν, σκαλίζουν, χαράζουν, πετάνε. Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται έννοιες και σύνολα. Ασκούν τη συγκέντρωσή τους, καθώς καλούνται να εστιάσουν την προσοχή τους  για ώρα γύρω  από το παιχνίδι τους. Αυτοπειθαρχούνται καθώς καλούνται να λειτουργήσουν σε πλαίσιο κανόνων για συγκεκριμένη ώρα μέσα στο πλαίσιο της ομάδας.

Επικοινωνία & ανάπτυξη της γλώσσας

Καθώς παίζουν και αλληλεπιδρούν  χρησιμοποιούν λέξεις και χειρονομίες, κάνουν ερωτήσεις για πράγματα που θέλουν να μάθουν, εξηγούν και ερμηνεύουν. Αποκτούν «ωριμότητα», βελτιώνουν τις λεκτικές του δεξιότητες, ξεκινούν να αφηγούνται .

Μαθηματική ανάπτυξη – Δημιουργική σκέψη – Μνήμη

Εξασκούνται στους υπολογισμούς, την ομαδοποίηση, την ταξινόμηση, τη οριοθέτηση. Η μνήμη τους ζωηρεύει και διευρύνεται. Αρχίζουν να κατανοούν τη σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Ενθαρρύνεται η φαντασία τους καθώς εξερευνούν με  πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις, διάφορα υλικά  μέσα από διαφορετικές υφές, χρώματα και σχήματα. Μέσω επίσης, του αισθητηριακού παιχνιδιού αναπτύσσεται και βελτιώνεται η μνήμη.

Σήμερα, τα παιδιά των πόλεων υστερούν αισθητά στην έκθεση σε αισθητηριακά υλικά και ερεθίσματα και αυτό δημιουργεί αρκετές φορές αισθητηριακά προβλήματα που έχουν συνέπειες στην ανάπτυξή τους.

Για πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο: 210 4945524 ή +30 697 7500725